Davet Mektubu


 

VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,
08-10 Eylül 2014, Kars

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,
Bilimsel organizasyonlar, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının belli zaman aralıkları ile bir araya gelerek tanıştıkları, bilgi ve sorunlarını paylaştıkları ve çalışmalarını sundukları toplantılardır. Veteriner Patoloji ailesi, ilk kez 2002 yılında Konya’da düzenlenen kongre ile bu geleneği başlatmış ve her iki yılda bir ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlemiştir. 2012 yılında Aydın’da düzenlenen kongremizde alınan karar uyarınca yedinci kongrenin Kars’ta yapılması uygun görülmüştür. 
Sizleri Kars’ta düzenlenecek olan VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresine davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Veteriner Patoloji alanında yapılan araştırmalar ile her geçen gün daha hızlı ilerleme ve gelişme kaydedildiği aşikârdır. Tüm bu yenilik ve gelişmeleri yakından izlemek ve uygulamak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, yapılan çalışmaları karşılıklı tartışma olanağı bulmak, geleceğin genç akademisyenlerini buluşturmak ve sosyal ilişkilerimizi pekiştirmek amacıyla sizlerle birlikte olmak en büyük arzumuzdur.
Bu amaçlar doğrultusunda 08-10 Eylül 2014 tarihleri arasında ülkemiz hayvancılığında önemli bir paya sahip doğunun uygar kenti Kars ilimizde yapılacak olan kongremize katılım ve desteğinizi bekler, sonsuz saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Enver BEYTUT
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Kongre Başkanı

Duyurular